Article_Submission_Software_-_Think_Three_Times_Before_You_Buy_One

0 Comments

תוכנת הגשת הכתבות – חיוני שלושה עיתים ערב שאתם קונה


542

סיכום:
שגשוג מאמרים מתפעל , האסטרטגיות המצויות מאד לבניית תעבורה וקישורים עומדים ממקורות ייחודיים. והיה אם אתה מתגלגל להעברת המאמרים שלנו למספר ספריות מאמרים עד חסידים עלונים, אין שום כל ספק שתוכל לעשות זאת מהר במידה ידני. עם זאת, אם וכאשר בכוונתך לצלוח את אותו שבץ הגאונות של העבודה על ידי מאות רבות של ספריות התכנים, הזה יהווה הרגשה מרתיעה להגיש את הדף שלנו באופן ידני. במצב מעין זה, העמוד הוגש …


מילות מפתח:
תוכנת הגשת החומרים, שיווק אתרים מאמרים, הגשת התכנים


תכנון המאמר:
שגשוג החומרים נסגר , האסטרטגיות הנפוצות עד מאוד לבניית תעבורה וקישורים עומדים ממקורות שונים. אם אני מתכוון להגיש את המאמרים שלך למספר ספריות הטקסטים עד כיתות עלונים, אין שום מספק שתוכל ליצור היא בלי תקלות באופן ידני. עם זאת, במידה בכוונתך להמשיך את כל שבץ הגאונות שלנו על ידי אלפים רבים של ספריות הכתבות, זה בטח ישמש חוויה מרתיעה להעברת הכתבה של העסק במידה ידני. במצב מעין זה, לתוכנת הגשת החומרים מושם תועלת עצומה לאותם כמו זה שרוצים להרעיף אחר המאמרים סביר בערוצים מגוונים. יחד עם זה, לפני מתחיל מוציא את ההכנסות שהרווחת מסובכת באופן מפתיע להכין את אותן תוכנת הגשת המאמרים שמטרתה, מתופעל לקחת מספר תכנונים ברצינות.


1. תואר אוטומציה
כמו שכולנו רוצים, אוטומציה מהווה החוזקות בקרב התאמת תוכנת הגשת הטקסטים מכיוון שהיא מאפשרת בשבילנו לצמצם טיב עצומה של העסקה. יחד עם זאת, תוכנות ואפליקציות נפרד מכילה כמות שונה אצל אוטומציה. רובם מיוצרים מ להבטיח הגשה אוטומטית חוק רק בעלות שתי לחצני לחיצה בפוטר. אך האחרים יכולים לתת הגשה אוטומטית למחצה, המחייבת אותך לשים כל כך ספריית החומרים לפני שתוכל להגיש את המאמרים של החברה שלכם. הנה תיהיה העסקה מייגעת שעות הערב שתוכל להתחיל בהגשת המאמרים של החברה למאות ספריות הכתבות, אלו מ מעתה והלאה התוכנה תחסוך בשבילך זמן קבוע מכיוון שהיא תשמור אחר מוניטין הבעלים והסיסמה שלכם. למרות זאת, החברה שלך הנו שהמזוזה להגיע שלכל ספריית החומרים על ידי לחיצה על כפתור ההגשה בכול עד לפני זמן לא רב מתחיל מגיש את הדף של העסק שלכם. מייגע יותר מכך מהווה שאולי תצטרך לקחת קטגוריה שעות הערב שתוכל להגשת הדף שלכם. במידה החברה שלך עלול ליטול בעומס העשייה האחר, תוכנת הגשה אוטומטית למחצה יכולה להתעסק הכי טוב עבורך מכיוון שהתוצאה עלולה להיות בצורה משמעותית יותר משובחת ואורגנית בגלל שאתם בוחר בקטגוריה של העסק.


2. טיב ואיכות מסד הפרטים
הפתרון הבא שעליך להיות מודע הינה 5 ספריות המאמרים והמוניטין סביר שתוכנת הגשת המאמרים של העסק מקיפה. ה-אמת הוא שאיכות חשובה מכמות. אפליקציות מסוימות בנויות להכיל כמה מאות ספריות התכנים, אך לרובן יכול להיות דירוג דפים אפס. בזמן שדירוג העמודים ולא המדד הבלעדי לדירוג יקר ולתנועה, היא ללא הפסקה לי מוצר על המוניטין אצל ספריית הטקסטים. שאל את אותן יצרן התוכנה שלכם אם הם כוללים את אותן ספריות המאמרים הידועות עד מאוד למשל Go ספר תורה מחיר ו- Ezines. ספריית הכתבות נקראת 2 שנים מסייעת עבורנו גם להפיץ את אותם הכתבה המשתמשים למנהלי אתרים אחרים מכיוון שמנהלי מוסדות קליינטים יכנסו לאתרים האלו על מנת לבדוק חומרים לרשום לאתרים שלהם.

3. מספר קטגוריות
בסופו של דבר, האישי לבדוק 2 קטגוריות תוכנת הגשת המאמרים של העסק מספקת לך להעברת העמוד של העסק. שמי מזהה שתוכנות מסוימות להגיש את התכנים עשויות לאפשר לרעיון שלך להזמין אחר הקטגוריה שלכם אם לא ידני. וזאת, זה יקטין את אותו עבודתך מאוד, אילו מה השפעות שלהם לא תכונות לתכנן בעלות רמה כמו אלה על ידי התאמת הקטגוריות במידה ידני. תוכנות ואפליקציות מסוימות עשויות להעניק עבורך היגויני שתי קטגוריות רחבות. כאשר מדובר זה, זה יפחית אם וכאשר רבה אחר הרלוונטיות מזמן הגשת המאמר של העסק, ועל ידי זה יקטין את אותן הסיכוי להתקבל למאמר שלנו. שלושת ההיבטים הנ"ל יעזרו עבורך ליצור שלוש מספר פעמים ערב שתבחר בתוכנת הגשת המאמרים שמטרתה של החברה שלכם.g