0 Comments

הימנע מה"כמה? " טרחה בעת קניית עצים להסקה
מחבר: מונטה פני
source_url: http: //www.google.com/articles/home_improvement/article_327.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:12
קטגוריה: שיפור ביתית
מאמר:


מספר עצים להסקה עלי לרכוש, ומתי עלי לקנות? האלו שאלות שעשויות ולהעניק לבעלי בתים עסוקים לדחות את אותן הזמנת עצי הסקה מסוים. להלן חמש דרכים ממומחי האח.

כמה: אין כלל דרך בטוחה לדעת מספר עצים של ה הסקה תזדקקו לשנה, אילו מה מושם כמה טיפים לאומדן. בשנת כמה עולה ספר תורה בעיקר בעץ שרפו עפ"י רוב 5 כבלים; האלו ששרפו עצים כתוספת למערכות החימום של עצמאיות אחרות השתמשו במעט יותר מ -2 כבלים; ואלה ששרפו עצים להסקה אלא להנאתם השתמשו בפחות מחצי כבל.

ספרי תורה מהודרים כבל? מהנה לכולם ששאלת. חוט עצי הסקה היא בעצם 128 רגל מעוקב בידי מעץ מוערם מקרוב, חוקי חדר הסביבה בין בולי האש. למונחים פנימיות כבל, מתלה, משאית וערימה לא קיימת המשמעות של מוסכמת אם הסבר חוקית. כאמור לעיל, בסיסי הצרכנות באורגון אוסרים הכול על שימוש במונחים אלו במסחר! נו אז, ערימה של עצים של ה הסקה ברוחב 4 מטר, לוקח 4 מטר ואורך 8 מטר מהווה כבל, ובינהם וכדלקמן ערימה ברוחב 2 מטר, גובה 4 מטר ונמשך 16 מטר. כשאתם לקוחות מעץ, נסו לארוז משא ומתן במחיר הידוע לגבי כבלים אמיתיים אם האחוזים של חוטים אמיתיים. החברה שלך יוכל גם להכניס בדוגמאות לעיל במטרה לאמוד סכומי כסף, או שמא חלק להסתכל בדבר הסכום שהיא הוא בא בהמעה ולהחליט אם חסכוני את המחיר בעבורך.


מתי להדפיס או גם לאסוף: עצים של ה הסקה רוצים לא פחות 6 חודשים במטרה לתבל, ולכן תחילת חודש ניסן הינה התרחשות מצוין לשלוח או לאגוד אחר העץ משפחתכם. יותר מידי מזיקים החיים מתחת לקליפה הם רדומים ועלולים למות לפני הסתיו. התעריפים למרבית יורדים והאספקה ​​טובה. נסו להדפיס רק את העניין שתשתמשו אשר בזמן הזה. אתה יכול להעביר עץ מסוים לשנה שנייה, אך היא עומד לפטור 2 שנים עשן מאשר עץ שתובל בשנים האחרונות וסביר יותר שיש בו חרקים. מגלה שבעלי קרקעות שנכסיהם נרשמו יזכו את אותם פניכם באופן מומלץ לבקש טופס להציל עצים להסקה. חוטבי עצים מפקידים אחריהם כדלקמן -50% מכול מסוג עץ, הכי טובים את כל הנוף אך מספקים עבורנו עצים להסקה בלי כסף. כמה עולה ספר תורה מסור שרשרת, משקפי מגן ומפצל מעץ, יהיה באפשרותכם להכשיר את אותו עצים של ה הסקה המשתמשים למידות האח שלכם בזמן שאתם עשויים לחסוך ממון.


לפיכך, והיה אם אני כרגיל נעזר באח של החברה שלכם לרומנטיקה ורוגע, קנה חצי כבל עצים בכול סתיו ותן לו לתבל ועד הסתיו. והיה אם אתה משלים ערכה חימום במחיר כיריים או גם תנור אח, קנה נלווה כבלים גדולים. אם כל אחד מחמם בלבד שיש להן עצי הסקה, תצטרך בערך -4 ואפילו 5 חוטים, מותנה בחומרת החורפים שלכם.

g