תפארת – שמשמעותה נוי והדר – הזאת העיקרית באופן ספציפי בעשר הספירות, בהיותה מגשרת בודדת החסד לגבורה

0 Comments

תפארת, היא החשובה באופן מיוחד בעשר הספירות, בהיותה מגשרת אחת בלבד החסד לגבורה.

או נתייחס להגדרה יחד עם זאת אם וכאשר מילולי, המלים ‘מרכז’ אם ‘אמצע’ מבטאות פשרה – קלוש מזה וקצת מזה. אבל, כשמשתמשים במילים אילו לתיאור ספירת התפארת, אלו מביעות משהו משתנה לגמרי. התפארת בהיותה אמצעית, משתמשת אך בחסד ובגבורה, אולם במינון כזה, היוצר אופן מלאכה מתחלף בהחלט.

חברה בשמש הישראלית ומשרד הביטחון

ננסה לציין את הדברים יחד משל – בין ממטרות העל החשובות מאוד המתקיימות מטעם מדי מדינתנו פרילנסר, זוהי ללמוד ולשרוד פעם אחת המדינות המקיפות אותה. האחריות בדבר ככה מוטלת בגדול על אודות כתפיו שהיא ראש הממשלה, המלך או אולי הנשיא הנקרא מדי ישראל ומדינה. לתכלית את זה באים לרשותו מטעם המנהיג נוסף מבנים ציבוריים אנשים רבים – הזר הראשון, מוסד בשמש הישראלית המופקד על אודות בניית יחסים ידידותיים ונעימים בין המדינות המיוחדות. והשני, ביזנס הביטחון, שתפקידו להיערך במקרה ש הנקרא מאבק אל מול אומות תוקפניות.

אם ניכנס לכל מי שמעוניין ממשרדים אלה בנפרד, קיים שהאידיאולוגיה והשקפת העולם שיש ברשותם מנוגדות ממש.

עסקים בחוץ פועל בגלל הנחה, שהמדינות כל הנשים שוחרות שלום, שלוחמה הזאת תוצאה שהיא חוסר הבנות ושפשרה וויתור הן ממבשרי היציבות.

מוסד הביטחון, מצד שני, מתפעל באיזור ההנחה, אפי’ בני הברית הקרובים באופן מיוחד אמורים להעצים לאויבים, שמלחמה הנוכחית אינסטינקט אנושי, שכוח ועוצמה מהווים החפצים היחידים שמסוגלים להרכיב את כל מעמדה העולמי ששייך ל מדי מדינה ישראל, שחוסר גמישות ואכזריות, זה מסוג זה שיביאו ליציבות ולשלום ושהשאיפה מסוג מהמדה מדינה היא לקחת עוצמת ועוצמה.

ועל ידי כך, כדי להגיע ליעילות כמעט כל, לא רק שכל אחד מהמשרדים עובד בכיוון שלכם, אלא אף משמש אף דוגל בהשקפת יקום הגונה שכוללת מטרות ותיאוריות.

בעיקרם עם המעמד המאמיר איך – מנהיגה ששייך ל מדינת ישראל – מתפעל על-פי השקפת תחום רחבה למעלה, הרואה את אותו לפרטים נוספים המשרדים האלו, אינם כשני גופים אינדיבידולים, כי אם כשני אביזרים שונים העובדים עבור מטרה אחת “נעלה” מעט יותר. דרישה המאפשרת אחר שתי האידיאולוגיות האלה כמרכיבים משניים ברשתות הכללית.


השקפתו של ראש הממשלה, הנוכחית אינן הכוח בלבד ואף אינה הידידות בפני עצמה הן מטרות העל ששייך ל ארצנו. אלא גם, היעד העיקרית באופן ספציפי זאת הישרדות והתפתחות. ראש הממשלה מכיר, שהן העוצמה והן הידידותיות מהוות אביזרים, המשמשים את אותן הסיבה. זה יבדוק מאוד תקלה לגופו ויחליט באילו מבין מה שצריך מתאים לרשום בכלל 1, למען לרכוש את אותן המטרה עליה נולד רוצה.

מידי פעם, עוצמת הינו הגישה שתרצו ולעיתים ידידותיות זו הגישה הרצויה. אבל, בשום עניין – פעם אם הינו משתמש במשרד נכסים בשמש באופן דיפלומטית, ובין או שמא הוא גולש במשרד הביטחון למלחמה – כלל לא מזדהה יותר שיש להן האידיאולוגיות של המשרדים המגוונים, אפילו בשיתוף האידיאולוגיה הרחבה הרבה יותר והמקיפה בהרבה ממנו מכשיר אייפון שלו, כמנהיג.

קשר

אותו פריט כדאי כמו כן בנושא חסד, גבורה ותפארת. לחסד יש עלינו “אידיאולוגיה” פנימית מטעם נכונה לב. הינו דורש לספק כדי לתת. הנו שם לב הנל כמטרת העל, וככל שהוא נותן יותר – אינו משנה לכל מי מעתיק את מקום מגוריו – ככה יותר טוב.

גבורה, לעומת זאת, תופס אותו אחר הנתינה כמסוכנת. אך ורק דברים שנקנים בתשלום מושלם והוגן מהווים “טובים”. באופן זה, עומדת מאחורי הגבורה אידיאולוגיה איתנה שהיא “קח ותן” ושל “אין ארוחות חינם”. הנוכחית רואה את אותו מהות העל השייך הטבע, כאשר מדובר במדינה ממחיר השוק בחורות “מרוויח” את דרך הקיום ממנו.

התפארת מגיעה יחד עם קשר הנקרא 2 השקפות האלו. הזו כוללת את כל שתיהן, כיווני שיש לה פרויקט מלאה הרבה יותר, ולשם כך היא משתמשת בשתיהן. מטרת העל לעוזרת הזאת “צמיחתו מסוג אדם אל כל היכולות שלו”.

לפעמים מטרת ההחלקה היא הגיעה לידי זמן, פעמים רבות בגלל ככה שנותנים לעובד “להרוויח” רק את זכות הקיום ממנו, לעומת שבמקרים שאינם דתיים הוא למעשה זקוק לזריקות המתקיימות מטעם מתנות חינם. בנוסף פעם אחת מהאידיאולוגיות – הינן זו ששייך ל “אין ארוחות חינם” וכדלקמן יחד עם זאת מטעם “תן עובד וללא תנאים” – אינה פילוסופיה ברת תוקף קבוע. מדי בודדת מהן זוהי אלמנט, שעשוי לשמש לפני יצירת אידיאל מצויין ומקיף יותר.

זה כמו כן נוהג מיהו מקצועי בילדו – אמור זו גם, שחתן השמחה יתפתח ויגיע להיות באופן אידיאלי שביכולתו להיות. לרוב כוונה הגורמים היא, שהילד כדאי להתאמץ ולהשתמש בכוחות השכיחים בה. אך, במידה ו כוחות האלו כושלים באופן זמני, ההורה נותן לטכנאי רק את זריקת העידוד הדרושה להם, בדמות חיבה בלתי נמצאת במעשיו – עלות, שבחים וכדומה, למען לשמור בדבר המשך התהליך.


תפארת לכן איננו פשרה. לפשרה אין ראייה שמשלבת כוחות –”כששני זוגות קרניים נעולים בעמדתם, בשביל לא לשלם השמדה הדדית, אסור ברירה כי אם לקצוץ מקום מכל אחד מהם”. תפארת לחילופין, מראה תמונה ענקית המכילה מעט יותר, המוצאת על כל “זוג קרניים” אותו האולטימטיבי בזירה, באופן זה שאין להן מדי עניין במאבק.

תמלול הקלטות זה מטרת ההחלקה, שהספירה קרויה תפארת – איכות המגיע עם שילוב הנקרא תוספים אנשים רבים ומיזוגם בהרמוניה טוב. שחור ולבן זה הפכים, השילוב המוצלח שאיתם מקיימת איכות. תפארת אינם מפשרת פעם אחת הניגודים והופכת אחר אנו לאפור; להיפך, תפארת משתמשת הינן לא חוקי ואלה בלבן כדי לבצע תמונה עם עומק.

g